Introductie

Even voorstellen

Mijn naam is Roy van der Kallen, afgestudeerd Social Worker, differentiatie GGZ Agoog. Sinds 2010 ben ik werkzaam in de hulpverlening. Ik ben begonnen als begeleider van mensen met een ernstige verstandelijke beperking en gedragsproblemen. Van 2013 tot en met 2019 ben ik werkzaam geweest bij GGZ Eindhoven op een besloten kliniek voor orthopsychiatrie. Hier was ik mentor van jongeren tussen de veertien en achttien jaar die kampen met meervoudige psychiatrische problematiek en gedragsproblemen. In de periode bij GGZ Eindhoven is mij duidelijk geworden dat veel van deze kinderen geen eerlijke kans hebben gekregen in het leven omdat zij zijn geboren/opgegroeid in een ongezond en destructief klimaat. Daarnaast is hulpverlening vaak te laat in beeld is gekomen. Ik merkte dat ik de drang ervoer om in een eerder stadium iets te willen betekenen voor hen. Dat ik écht zou kunnen bijdragen aan het wegnemen van de ontwikkelingsbedreigingen. Met deze motivatie ben ik in 2019 begonnen als gezinsvoogd bij Jeugdbescherming Brabant. Deels is het me gelukt om kinderen te “beschermen” zoals de instellingsnaam “Jeugdbescherming” impliceert. Tevens heb ik hier moeten ervaren dat je als gezinsvoogd niet in alle gevallen bij machte bent om ontwikkelingsbedreigen weg te nemen, wat in sommige situaties mijn hart heeft gebroken en tegelijkertijd ook mijn hart heeft gestolen.

Dit alles heeft geleid tot het initiatief in het opstarten van een gezinshuis, zodat ik kinderen een veilige plek kan bieden waar zij ongestoord kind kunnen zijn.

Het gezinshuis heet Juntos, wat staat voor “Samen”.